Citadela úryvky z knihy Citadela

Uloženo v:
Hlavní autor: Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944
Korporativní autor: Mikrochor Praha
Pražský dětský sbor
Přátelé (hudební skupina)
ŠalMíJá (hudební skupina)
Mikrochor Praha (pěvecký sbor)
Aqua viva (hudební skupina)
Karmelitky Dítěte Ježíše
Přátelé
Sestry karmelitky
Další autoři: Pololáník, Zdeněk, Částek, Miroslav, Cetkovský, Gorazd, Hermach, Josef, Bor, Hanuš, Hrdlička, Josef, Slavík, Ivan, Bílek, Otakar, Dvořák, Jan, Vrzák, Aleš, Papírková, Věra, Stašek, Čestmír, Vodrážka, Jaroslav, Bernáček, Vilém, Smrž, Jiří, Spurný, Tomáš, Šafránek, Jiří, Fibich, Ondřej, Švarcová, Helena, Opatrný, Aleš, Kovářík, Miroslav, Caccini, Giulio, Elías, José, Gallus-Handl, Jacob, Gounod, Charles, Kerll, Johann Kaspar, Lang, Rupert, Lukáš, Zdeněk, Michna z Otradovic, Adam Václav, Sorg, Gerd, Poruba, Martin, Buxtehude, Dietrich, Vetter, Andreas Nicolaus, Walther, Johann Gottfried, Zachow, Friedrich Wilhelm, Bach, Johann Michael, Bach, Johann Sebastian, Frescobaldi, Girolamo, Pachelbel, Johann, Palestrina, Giovanni Pierluigi da, Hrdlička, František, Částek, Miroslav Gabriel, Vícha, Jiří Jan, Šlégr, Jiří, Pergolesi, Giovanni Battista, Schubert, Franz, Vodrážka, Čestmír, Arcadelt, Jacob, Mozart, Wolfgang Amadeus, Terray, Martin, Hemelíková, Blanka, Sobotka, Jan, Derfler, František, Michael, Hochsteiger, Jan, Šraitr, Stanislav, Martinková, Marie, Dvořáková, Věra, Janča, Rudolf Remigius, Simandl, Karel, Vojtěšková, Marie, Janáková, Marie, Potměšil, Jan, Vícha, Jan Jiří, Míková, Marka, Stejskalová, Petra, Míková, Kamila, Mašátová, Jaroslava, Vetter, A. N., Walther, J. G., Javůrková, Barbora, Kroupová, Sylva, Lisá, Zuzana, Popruba, Martin, Hasmandová, Vojtěcha, Janoušková, Anděla, Janča, Rudolf, Borák, Miroslav, David, Petr, Matuška, Petr, Opatrný, P. Aleš, Terezie od Milostiplné, Terezie
Médium: Magnetofonové kazety
Instituce: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Městská knihovna v Praze
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Vědecká knihovna v Olomouci
Vydáno: Karmelitánské nakladatelství 1998
Témata:
Na produkci se podíleli Anděla Janoušková, překlad
Účinkují Čte a rozhlasovou úpravu provedl Otakar Bílek
Katalogové číslo Karmelitánské nakladatelství
001 Karmelitánské nakladatelství
Popis jednotky: Vydáno k IX. roku Desetiletí duchovní obnovy národa
Z anglického originálu přeložil Josef Hermach
Z anglického originálu Voyage of the Dawn Treader přeložil Josef Hermach
Na dokumentu ani na obalu není uvedeno vydavatelské číslo
Z anglického originálu Prince Caspian přeložil Josef Hermach
Nahr. 1995
Durata neuv
Nahr. 1994-1995
Vyd. k IX. roku Desetiletí duchovní obnovy
Nahr. 1996
Zvukový přepis knihy
Záznam přednášky na VII. charismatické konferenci
Diskusní večer na VII. charismatické konferenci
Přednáška České křesťanské akademie
Durata 64:55
Text v doprovod. mater. též něm
Nahr 1994, 1995
Nahr. neuv
Vyd. ke stejnojmennému zpěvníku: sign. MUS2-1035.401
Durata 48:45
Nahr. 1992
Nahr. 1988
Nahr. 1993
Nahr. 1998
Texty skladeb v doprovod. mater
Nahr. 1997
Durata 59:38
Nahr. 1987
Je použit záznam pořízený Radiem Proglas Brno
Na dokumentu ani na obálce není uvedeno objednací číslo
Přednáška České křesťanské akademie, která se konala 7.2.1996 v Praze
Zvukový záznam přednášek přednesených v květnu 1996 v Kostelním Vydří
Záznam přednášky na VII. charismatické konferenci v Českých Budějovicích 12.7.1996
Diskusní večer na VII. charismatické konferenci v Českých Budějovicích 12.7.1996
Vyrobila Ragtime Ostrava P 1996
Na první straně kazety je Slavíkův překlad Claudela, který vyšel pod názvem Křížová cesta
Na dokumentu ani na obalu není objednací číslo
Na dokumentu ani na obalu není uvedeno objednací číslo
Na obalu je podnázev: kazeta žalmů
Název na obalu: Probíhejte Jeruzalém a sviťte
Na kazetě ani na obalu není uvedeno objednací číslo
Na kazetě není uvedeno objednací číslo
Nahrávky byly pořízeny v klášteře v Českém Krumlově (1-4), v zámecké kapli v Jindřichově Hradci (5-6), v zámecké kapli v Českém Krumlově (7-9), v kostele sv. Víta v Soběslavi (10-15) a v kostele sv. Jiljí v Třeboni (16-17)
Digitální nahrávky Českého rádia v Českých Budějovicích z let 1994-1995
Na složené obálce jsou informace o hudebních nástrojích, na nichž byly nahrávky pořízeny
Natočeno 5. ledna 1998 ve studiu Via Telnice
Na dokumentu není uvedeno objednací číslo
Text písně sv. Jan od Kříže
Některé texty písní uvedeny na letáku
Nahrávku nastudoval a vyrobil Český rozhlas České Budějovice r. 1997
Přeložil Mons. Josef Hermach
Bez objednacího (vydavatelského) čísla
Z anglického originálu přeložil Mons. Josef Hermach
Natočeno v Českém rozhlase České Budějovice v roce 1996
Nahr. 1994
Zvukový záznam přednášek přednesených v postní době roku 1996 v Kostelním Vydří
mZvukový záznam přednášek přednesených v postní době roku 1996 v Kostelním Vydří
Promluvy a katecheze namluvené v Kostelním Vydří v březnu až květnu r. 1998
Vydáno jako příspěvek k druhému roku tříleté přípravy na Velké jubileum vtělení
Nahráno v lednu 1998 v Kostelním Vydří
Nahráno v brněnském studiu Goliáš na jaře 1996
Majitelem copyrightu je firma Ragtime Ostrava p1997
Natočeno v audio studiu Václava Prejzka v říjnu 1996
Výbor ze sbírek Snímání, Stín třtiny, Osten, Litanie Arnošta Jenče a Lux Sanctorum
Natočeno v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu v srpnu 1995
Podnázev na obalu: Zvukový přepis knihy
Překlad Josef Hermach
K uvedeným žalmům vyšel notový materiál
Nahráno v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích 21. a 22.2.1997
Mons. Josef Hermach, překladatel
Zvukový přepis knihy z anglického originálu Prince Caspian
Zvukový přepis knihy z anglického originálu The Voyage of the Dawn Treader
Zvukový přepis knihy z anglického originálu The Lion, the Witch and the Wardrobe
Na straně B kazety nejsou vytištěny žádné údaje
Nahráno ve studiu Lyry Pragensis
Na dokumentu není objednací číslo
Nahrála Aqua Viva
Nahráno v konventu Karmelu sv. Josefa v Praze na Hradčanech, v kapli ct. Matky Elekty v říjnu L.P. 1997
Nahráno digitálně 10.5.1997 v chrámu sv. Jakuba v Praze
Zvukový přepis knihy z anglického originálu The last battle
Na dokumentu není uvedeno objednací (nakladatelské) číslo
Záznam promluv z postní obnovy konané 22. března 1997 v kostele Narození Panny Marie v Praze - Michli
Fyzický popis: 1 zvuková kazeta : analog, stereo, Dolby system, Dolby B HX-Pro + 1 leták
Obsah:
  • Bagatela D dur (6:58)
  • Pastorale G dur (6:40)
  • Passacaglia a fuga h moll (15:00)
  • Preludium a fuga (7:29) ; Chorálová předehra (3:50) ; Fuga (5:10) ; Kolorace (6:40) ; Toccata (7:51) / Improvizace Jaroslava Vodrážky