Kantoj de l ̧ popolo

Uloženo v:
Korporativní autor: Cantica (pěvecký sbor)
Kečka (hudební skupina)
Cantica
Kečka (lidová hudba)
Kečka
Další autoři: Vongrej, Božidar, Giessner, Joachim
Médium: CD
Instituce: Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Vědecká knihovna v Olomouci
Vydáno: KAVA-PECH 1993
Témata:
Na produkci se podíleli Sleeve note v esperantu Joachim Giessner
Účinkují Kečka; Cantica
Katalogové číslo 001-2411 KAVA-PECH
CD 001-2411 Kava-Pech
CD 001-2 411 KAVA-PECH
Popis jednotky: Nahr. 1993
Durata 60:59
Záznam je totožný se sign. 59 K 1861
Sleeve-note Joachim Giessner v esperantu
Slovenské lidové písně zpívané v esperantu
Texty písní v esperantu na letáku
Kompaktní deska (AAD)
Kompaktní deska (AAD) - Na letáku texty písní v esperantu
Nahr.1993
Fyzický popis: 1 zvuková deska (60:59) : AAD, stereo ; 12 cm + 1 složený list
Obsah:
 • Fujaro fajfileg' (instrumenta)
 • Kiam mi iris (instrumenta)
 • Sidu, suno, sidu
 • Venu, venu kun mi trinki
 • Flugu falko
 • Amo, dia amo
 • Skribis al mi amatin' (instrumenta)
 • Ho, amikoj miaj; bone fartas Jančjo (du instrumentaj)
 • Violon' acera
 • Junulet', svelta vi
 • Dormu, amata
 • Ho, acer'
 • Hej, tra arbaro (instrumenta)
 • Alte super la monto (instrumenta)
 • Mia lando carma
 • Kantoj vi
 • Ekmurmuris montoj
 • Ce rivero
 • Helrugan pomon
 • Violono acera
 • Pluvas, pluvas
 • Aveluj, nuksoarb
 • Prenu min, pramist
 • En vilag, vivas jen
 • Kial vi, junulet'
 • Brilas stel'
 • Dancu, dancu