Věčné evangelium

Uloženo v:
Hlavní autor: Janáček, Leoš, 1854-1928
Korporativní autor: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Pražský filharmonický sbor
Pěvecký sbor Českého rozhlasu
Pěvecký sbor Československého rozhlasu
Další autoři: Sovadina, Petr, Tvrzský, Jaroslav, Veselka, Josef, Wysoczanská, Jadwiga, Švejda, Miroslav, Žídek, Ivo, Blachut, Beno, Jedlička, Dalibor, Kasal, Jan, Mrázová, Marie, Panenka, Jan, Pinkas, Jiří, Solařová, Ludmila, Kurt, M., Vrchlický, Jaroslav, Veverica, Marie Nikolajevna, Solářová, Ludmila
Médium: CD
Instituce: Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Vědecká knihovna v Olomouci
Vydáno: Supraphon 1958
Témata:
Na produkci se podíleli Sleeve note Alena Němcová
Účinkují Jadwiga Wysoczanská, sopran; Marie Mrázová, contralto; Beno Blachut, tenor ... [et al.]
Katalogové číslo 3314-2 211 Supraphon
SU 3314-2 211 Supraphon
Popis jednotky: Nahr. 1958, 1965
Durata 56:46
Texty někt. skladeb v brožuře. - Názvy skladeb též angl. - Text v brožuře též angl., něm. a franc
Kompaktní deska (AAD)
1. skladba je pro sólisty, smíšený sbor a orchestr, 2. pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany, 3. pro sólisty, smíšený sbor, varhany, harfu a žesťové nástroje, 4. pro tenor, smíšený sbor a klavír a 5. pro mužský sbor a orchestr
Nahráno ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v letech 1958 a 1965
Nahr. 1958 a 1965
Text brožury souběž. angl., něm., franc. - Texty některých skladeb v brožuře
Fyzický popis: 1 zvuková deska (56:46) : AAD, stereo ; 12 cm + 1 boržura (18 s.)
Obsah:
  • Otčenáš : chamber cantata for tenor solo, mixed choir, harp and organ
  • Hospodine! : for soloists, mixed choir, organ, harp and brass instruments
  • Elegie na smrt dcery Olgy : cantata for tenor solo, mixed choir and piano
  • Na Soláni Čarták : cantata for male choir and Orchestra