Žába - puk

Uloženo v:
Hlavní autor: Ziembrowski, Jiří hudba
Další autoři: Mládek, Ivan původní text
Marek, Vítězslav trubka
Gerendáš, Ladislav bas. trubka
Pešák, Ivo klarinet
Kalhous, Zdeněk klavír
Kaňkovský, Petr kytara
Dědina, Václav tuba
Procházka, Tomáš bicí nástroje
Bošina, Jan valcha
Témata:
pop
ISRC CZA167900822
Rodičovký záznam Link
Popis jednotky: Vydáno poprvé v roce 1979 ve vydavatelství Panton
Doba přehrávání: 00:01:46
Obálka
fullrecord 01281--njm-a00337--2uc45001001700000003000700017005001700024007001500041008004100056024001700097040002100114100004500135245002400180306001100204500005700215518005200272653000800324653002200332700005000354700005200404700005400456700005200510700005100562700005100613700005100664700005700715700004100772710002900813773007800842LKR002300920000627443x165790CZ-SUP20141013100644.0s|^|||||||||||------s1979----xr-||----------|||--cze-d0 aCZA167900822 aSUPbczedBOA001 aZiembrowski, Jiříehudba4cmp7sup932210aŽába - puk89..\x a000146 aVydáno poprvé v roce 1979 ve vydavatelství Panton aMísto náhrání: Studio Strahov, 28. 05. 1979 apop aPopulární hudba1 aMládek, Ivanepůvodní textf1942-7sup36791 aMarek, Vítězslavetrubkaf1946-4prf7sup37891 aGerendáš, Ladislavebas. trubkaf1946-7sup93231 aPešák, Ivoeklarinetf1944-20114prf7sup33791 aKalhous, Zdeněkeklavírf1940-4prf7sup50511 aKaňkovský, Petrekytaraf1943-4prf7sup50441 aDědina, Václavetubaf1943-4prf7sup32468751 aProcházka, Tomášebicí nástrojef1946-7sup80841 aBošina, Janevalchaf1940-7sup93272 aBanjo Band Ivana Mládka0 aJožin z bažin a dalších 80 písní Zlatá kolekced, 2012g002022019 aUPb002022019cSUP
spelling Ziembrowski, Jiří
hudba
cmp
sup9322
Žába - puk
000146
Vydáno poprvé v roce 1979 ve vydavatelství Panton
Místo náhrání: Studio Strahov, 28. 05. 1979
pop
Populární hudba
Mládek, Ivan
původní text
1942-
sup3679
Marek, Vítězslav
trubka
1946-
prf
sup3789
Gerendáš, Ladislav
bas. trubka
sup9323
Pešák, Ivo
klarinet
1944-2011
sup3379
Kalhous, Zdeněk
klavír
1940-
sup5051
Kaňkovský, Petr
kytara
1943-
sup5044
Dědina, Václav
tuba
sup3246875
Procházka, Tomáš
bicí nástroje
sup8084
Bošina, Jan
valcha
sup9327
Banjo Band Ivana Mládka
Jožin z bažin a dalších 80 písní Zlatá kolekce
2012
002022019
language Czech
author Ziembrowski, Jiří hudba
author_autocomplete Ziembrowski, Jiří hudba
spellingShingle Ziembrowski, Jiří hudba
Žába - puk
author-letter Ziembrowski, Jiří
author2 Mládek, Ivan původní text
Marek, Vítězslav trubka
Gerendáš, Ladislav bas. trubka
Pešák, Ivo klarinet
Kalhous, Zdeněk klavír
Kaňkovský, Petr kytara
Dědina, Václav tuba
Procházka, Tomáš bicí nástroje
Bošina, Jan valcha
Banjo Band Ivana Mládka
author2Str Mládek, Ivan původní text
Marek, Vítězslav trubka
Gerendáš, Ladislav bas. trubka
Pešák, Ivo klarinet
Kalhous, Zdeněk klavír
Kaňkovský, Petr kytara
Dědina, Václav tuba
Procházka, Tomáš bicí nástroje
Bošina, Jan valcha
Banjo Band Ivana Mládka
author2-role původní text
title Žába - puk
title_short Žába - puk
title_autocomplete Žába - puk
title_full Žába - puk
title_fullStr Žába - puk
title_full_unstemmed Žába - puk
title_sort žába - puk
publishDate 1979
illustrated Not Illustrated
isrc_txtP_mv cza167900822
isrc_view_txtP_mv CZA167900822
album_track_str vnf_track
authors_corporate_str_mv Banjo Band Ivana Mládka
authors_other_str_mv Mládek, Ivan
Marek, Vítězslav
Gerendáš, Ladislav
Pešák, Ivo
Kalhous, Zdeněk
Kaňkovský, Petr
Dědina, Václav
Procházka, Tomáš
Bošina, Jan
description_str_mv Vydáno poprvé v roce 1979 ve vydavatelství Panton
location_date_note_str_mv Místo náhrání: Studio Strahov, 28. 05. 1979
sup_uplink vnf_sup.002022019
id vnf_sup.000627443x165790
container_start_page 02022019
container_reference 002022019
institution SUP
first_indexed 2014-10-21T06:13:42Z
last_indexed 2014-10-21T06:13:42Z
recordtype vnf_sup
_version_ 1540539935086346240
score 13.396878